Om förskolan

VÅR

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé har sin utgångspunkt i förskolans läroplan

Lpfö 18 men har också en stark inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en tro att alla människor föds med möjligheter att erövra nya erfarenheter, kunskskaper och färdigheter.


På Förskolan Drakägget vill vi bidra till nya berättelser kring ekologisk känslighet och hållbart tänkande för att skapa hopp och tillförsikt för en hållbar framtid. 


Alla barn har rätt till en rolig och inspirerande förskolevistelse där de får växa, utvecklas samt känna delaktighet och inflytande i sitt lärande.

VÅR

Måltidsfilosofi

På Förskolan Drakägget har vi valt att aktivt ta ställning för hållbar och ekologisk mat och en meningsfull måltidssituation.


Maten ska vara snäll mot kroppen och innehålla den näring

barnen behöver och bidra till att de bibehåller en jämn energinivå under hela dagen. Vi använder därför många olika råvaror och varierar maträtterna. Barnen får välja mellan flertalet olika grönsaker och tillbehör. Vi minskar även mängden kött till förmån för grönsaker. 


Vi ser måltiden som en viktig del av dagen och vill att barnen ska ha en positiv och nyfiken syn på mat. Vi vill vidga deras kunskap om mat och utmana deras sinnen. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet. 


Följ vår duktiga kock Kristoffer på Instagram >
Förskolan Drakägget


Skravsättsvägen 7, 865 51 Ankarsvik

Telefon: 060-12 00 09

Email: info@drakagget.se